Home

OmgevingWelkom op de website van veldloopparcours.nl, de site van de veldlooproute in Lelystad. Deze route is een initiatief van de Stichting Zeebodemloop, de Atletiekvereniging Spirit en de Gemeente Lelystad.

Sport en bewegen is belangrijk ook in de gemeente Lelystad. Deze veldlooproute wil zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde loper helpen bij en stimuleren tot het actief beoefenen van de loopsport. Waar kunnen we dat beter doen dan in één van onze vele Lelystadse bossen.

Het veldloop parcours is ontstaan vanuit de NK Veldloop voor Gemeenten, dat zich in het voorjaar van 2011 grotendeels afspeelde op dit parcours. Dit succesvolle evenement met 4500 deelnemers bracht de organisatie op het idee om dit schitterende veldloopparcours te behouden voor de Lelystadse sporters en hun bezoekers. Het uitdagende en gevarieerde parcours over bijna 5 kilometer is bewegwijzerd en voorzien van route- en afstandbordjes.

Het afwisselende parcours voert u door het ‘Overijsselse Hout’ een ca. 30 jaar oud loofbos, het brengt u via het voetgangersbruggetje over de Wortmantocht naar een mooie ’heuvel’ waar het Bergbos in het noorden van Lelystad zijn naam aan te danken heeft.

OmgevingTen behoeve van de aanleg van de route werd het bestaande voetpadennet in ‘Het Overijsselse Hout’ uitgebreid met een aantal extra paden en doorsteken. Het padennet bestaat uit een schelpenondergrond en daar waar de paden ontbreken, bestaat de ondergrond uit grasbanen en zandpaden. Bijzonder voor ons als polderbewoners is de mooie klim die we in de route konden opnemen.

Uiteraard is de veldlooproute niet alleen van de hardlopers. We delen de paden en het prachtige bos met vele andere sporters: wandelaars, ruiters en fietsers. De paden kruisen af en toe met ruiterpaden en de permanente ATB route. Blijf alert en houdt rekening met elkaar.

Deze website heeft tot doel u te informeren over het wel en wee van het veldloopparcours Lelystad. Wij informeren u over actuele zaken en wijzigingen. U kunt ons informeren over problemen op de route. Schades aan paden, overhangende takken, route bebording etc. Via het forum kunt u ervaringen uitwisselen met medesporters en wellicht uw eigen parcoursrecord even doorgeven.

We wensen u veel sportplezier op onze nieuwe aanwinst, qua ondergrond een mooi dempend alternatief voor het asfalt en beton in een prachtige groene omgeving.

VeldloopParcours.nl